05 Content Marketing Strategie


Content Marketing

Content Marketing is meer dan enkel een aansprekende term, Content Marketing gaat juist over de inhoud. DusDialogisch ziet Content Marketing als het concreet maken van de storytelling.

  • Wat is je verhaal?
  • Wat wil je vertellen met dat verhaal?
  • Aan wie wil je dat vertellen?
  • Hoe wil je dat vertellen?
  • En waarom?

Dit lijken wellicht eenvoudige vragen, maar is het antwoord ook zo makkelijk te vinden? En vaak zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Welk antwoord is het beste of moet je de antwoorden combineren?

DusDialogisch heeft veel kennis en ervaring, maar samen gaan we nog verder komen. Ik zorg voor scherpe vragen, kennis en voor een kritische blik op jullie bestaande Content Marketing en kan deze vergelijken met die van concurrenten en tegen de (online) markt houden.

Er kan ook een behoefte zijn aan  een betere balans tussen de online en offline communicatie.

Welk verhaal je ook wilt vertellen, samen zorgen we voor de juiste strategie, waarmee je resultaat behaalt.

 

Content Marketing Plan     

Een strategie is mooi, maar het is nog geen plan van aanpak. Wanneer de strategie er ligt, is er een Content Marketing Plan nodig. Wat gaat er precies gebeuren? Wie gaat wat doen en wanneer?

De uitvoering van een dergelijk plan heeft een goede sturing, concrete doelstellingen en monitoring nodig. DusDialogisch kan hierin een rol spelen, in de uitvoering, de aansturing of op een andere manier.

Ik overleg graag met je over de verschillende mogelijkheden. Want of er slechts en klein onderdeel aangepakt moet worden of dat de hele Content Marketing Strategie vernieuwd moet worden; samen komen we tot een goed plan!